ข้อมูลโรงเรียน
· ประวัติโรงเรียน
· ปรัชญาและคำขวัญ
· วิสัยทัศน์โรงเรียน
· ข้อมูลบุคลากร
· ข้อมูลนักเรียน
· ภาพกิจกรรมนักเรียน
· เผยแพร่ผลงานครู
· ผลงงานนักเรียน
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ

มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:17023
บุคคลทั่วไป:902239
ทั้งหมด:919262
คน ตั้งแต่
3 กรกฎาคม 2550
Labschool Link
คลังความรู้ (KM)
  Knowledge Managment
    การบริหารการศึกษา
    การเรียนการสอน
    ทั่ว ๆ ไป
    โปรแกรมต่าง ๆ
    PHP Nuke
    กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา
    ผลงานทางวิชาการ

เครือข่ายความคิด 
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม :: โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ :: ยิ้มไหว้ ทักทายเป็น เน้นการแต่งกายดี มีนิสัยไฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง รักความเป็นไทย มีจิตใจสาธารณะ พร้อมทักษะด้านไอซีที เป็นคนเก่ง คนดี ศรีโซ่พิทย์::
ข้อมูลส่วนตัว: SBeaver
โฮมเพจส่วนตัว: http://googledrive.com/host/0B2dXpn_QkF_Oal93elR1LXRuYWs/michaels-coupon-40-off.html
หลักแหล่ง: Poland, Szczecin

ลายเซ็น:
Feel free to visit my webpage: google Docs

ข้อมูลเพิ่มเติม::
I am Johnie and was born on 13 December 1981. My hokbbies are Gardening and Inline Skating.Shoppers can go for the Baby Plan and Business
and Career, Travel, a dollar off in the highest net.
Thhis crippled exculpations because of th


สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ใช้งาน

ความเห็น ทั้ง 10 โดย SBeaver:

การส่งเรื่องทั้ง 10 โดย SBeaver:

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม เลขที่ 394 หมู่ที่ 13 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170
www.sopith.ac.th โทร. 042-485044 โทรสาร. 042-485055
E-mail : info@sopith.org : krooso_999@hotmail.com
การศึกษา เพือพัฒนาชุมชน